دوشنبه 11 فروردين 1399

جايگاه دربورس

جايگاه شركت در بورس

گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران حسب طبقه بندي سازمان بورس در"گروه صنعت خودرو و ساخت قطعات" فعاليت مي كند. اين شركت دربين شركتهاي فعال دراين صنعت (سازندگان قطعات خودرو) ازنظر ميزان فروش يكي از برترین  رتبه ها را داراست و در صدر شركتهاي بورسي قطعه سازقرار دارد. همچنين بررسي  وضعيت شركتهاي هم گروه دربورس بيانگرآن است كه اين شركت درسال هاي اخير به لحاظ تحقق سودآوري و بازدهي سهام جزء بهترين شركتهاي بورسي بوده است.

وضعيت معاملات و قيمت سهام

شركت درتاريخ 30/07/1370 به منظور ارائه سهام دربورس ازسهامي خاص به سهامي عام تغيير وضعيت داد. درسال1382درسازمان بورس اوراق بهادارتهران درگروه خودرو و ساخت قطعات با نماد "ختوقا" بازگشائي و سهام آن براي اولين باردر این سال مورد معامله قرار گرفت.

وضعيت سهام شركت طي2سال اخير:

سال مالي

منتهي

به

 

تعدادسهام

معامله شده

 

ارزش سهام

معامله شده

(ميليون ريال)

 

تعداد

روزهاي

بازبودن

 نماد

 

تعداد

 روزهايي

كه نماد معامله شده است

پايان سال مالي

 

ارزش بازار  (ميليون ريال)

قيمت

سهم

(ریال)

سرمايه

(ميليون ريال)

29/12/1396

498.739.000

979.875

238

237

1.456.000

2240

650.000

29/12/1397

829.465.754

1.467.942

231

230

1.684.100

1534

650.000

 

تعداد روزهاي معاملاتي نماد

شرح

سال 1397

سال 1396

سال 1395

سال 1394

سال 1393

تعداد روزهاي گشايش نماد

231

238

226

246

228

تعداد روزهاي معاملاتي

230

237

224

211

226

آدرس شرکت : فلکه دوم صادقیه - خیابان آیت الله کاشانی - نرسیده به بوستان دوم - پلاک 9 - تلفن تماس : 44050425  شماره فکس : 44048353
 پست الکترونیک    :    info@iap.co.ir     admin@iap.co.ir
طراحی سایت طراحی سایت و بهینه سازی توسط نونگار طراحی سایت